PENYERTAAN MSTE 2021

MAKLUMAT PENYERTAAN

 1. Penyertaan adalah terbuka kepada semua Pegawai Kumpulan A MARDI
 2. Tiada yuran penyertaan
 3. Pendaftaran penyertaan MSTE 2021 adalah secara atas talian di Portal MSTE 2021: http://maswangi.mardi.gov.my/mste
 4. Kemasukan ke laman sesawang MSTE 2021 menggunakan log masuk dan kata laluan seperti kemasukan ke Anjungnet.
 5. Penyertaan adalah terhad kepada DUA permohonan sahaja per individu.
 6. Setiap penyertaan mesti menggunakan borang yang berlainan iaitu satu borang untuk satu penyertaan.
 7. Setiap deskripsi (Abstrak) pengetahuan/inovasi tidak melebihi 300 patah perkataan. Deskripsi (Abstrak) ini akan dimasukkan ke dalam buku Hari Inovasi MARDI 2021. (Sila rujuk format yang disediakan).
 8. Peserta juga perlu menghantar Abstrak Lanjutan (Extended Abstract, EA) maksimum 3 mukasurat yang perlu diemel kepada urus setia. (Sila rujuk format yang disediakan). EA akan dikompilasikan sebagai satu manuskrip prosidang berwasit yang dapat membantu memenuhi KPI penerbitan masing-masing.
 9. Penyertaan terbuka kepada penyelidikan/produk baru yang tidak pernah dipertandingkan di mana-mana pertandingan/pameran peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
 10. Mesyuarat Jawatankuasa Khas Hari Inovasi MARDI (HIM) akan memperhalusi semua penyertaan bagi Kategori Inovasi.
 11. Pengisian kolaborator perlu lengkap untuk tujuan penyediaan sijil. Pihak sekretariat tidak akan bertanggungjawab atas kesalahan yang disebabkan oleh pengisian ini.
 12. Setiap penyertaan akan diadili oleh panel hakim bertauliah bagi setiap kluster.
 13. Keputusan jemaah hakim adalah muktamad. Sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan.
 14. Kos penyertaan adalah di atas tanggungan peserta sendiri. Penyertaan adalah secara virtual melalui e-poster dan video memandangkan situasi pandemik COVID-19 yang melanda negara.
 15. Sampel untuk persembahan dalam video iaitu model, live sample dan sebagainya adalah digalakkan untuk digunakan sebagai pembentangan kepada panel hakim.
 16. Pembentangan e-poster adalah dalam Bahasa Inggeris dan pembentangan video adalah dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu. Pembentangan video dalam Bahasa Inggeris sangat digalakkan dan akan diberi markah bonus.
 17. Format e-poster dan video akan dimaklumkan kepada pegawai menerusi emel.

 FORMAT PENULISAN DESKRIPSI PENGETAHUAN / INOVASI

 1. Kategori pengetahuan perlu mengandungi perkara-perkara berikut:
 • Background
 • Originality of knowledge
 • Highlight of the significant findings
 • Contribution to new scientific knowledge
 • Economy and social impact & contribution
 • Usefulness/implication
 • Potential users and application
 1. Kategori inovasi perlu mengandungi perkara-perkara berikut:
 • Background
 • Description of technology
 • Novelty of innovativeness
 • Usefulness of application
 • Economic and social impact
 • Potential users/commercial potentialities
 • Intellectual Property (IP)(in a process/ filing or granted)

 PEMILIHAN PENYERTAAN / SARINGAN

 1. Semua permohonan perlu disemak, dinilai dan diperaku terlebih dahulu oleh Timbalan Pengarah Program dan Pengarah Pusat masing-masing (saringan di peringkat Pusat).
 2. Timbalan Pengarah dan Pengarah Pusat/Ketua Unit perlu memastikan penyertaan berpandukan garis panduan penyertaan sahaja (layak dan berkualiti) sebelum peserta menghantar permohonan atas talian (online) dan diserahkan kepada pihak urus setia.
 3. Sebarang kemusykilan berhubung penyertaan MSTE 2021 boleh menghubungi wakil Pusat/ Unit yang dilantik.

 SIJIL PENYERTAAN DAN PEMENANG

 1. Setiap penyertaan akan diberikan sijil.
 2. Pemenang akan diberikan sijil mengikut anugerah yang dimenangi.
 3. Sijil hanya akan diberikan satu salinan sahaja untuk setiap permohonan.
 4. Penyediaan sijil adalah muktamad berdasarkan entri semasa penyertaan. Justeru, sebarang kesilapan (khususnya nama, tajuk dan kolaborator) perlu dielakkan. Sijil baharu tidak akan disediakan untuk sebarang pembetulan.

 PANEL HAKIM DAN KEPUTUSAN

 1. Panel Hakim yang dilantik terdiri daripada Pegawai Penyelidik MARDI dan mantan Pegawai Penyelidik MARDI yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang-bidang yang berkaitan, pernah menyertai pertandingan dalam dan luar negara serta berketerampilan mengenai penilaian dan pemilihan dalam pertandingan seperti ini.
 2. Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan.
 3. Jawatankuasa Penghakiman yang dilantik boleh membuat intervensi keputusan jika perlu dan wajar

Tarikh tutup penyertaan: 15 Ogos 2021

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Urus Setia MSTE 2021:

Dr. Mohd Shukri bin Mat Ali @ Ibrahim
Pusat Penyelidikan Agrobiodiversiti dan Persekitaran
No. Tel. 03-8953 6300
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dr. Musaalbakri bin Abdul Manan
Pusat Penyelidikan Sains dan Teknologi Makanan
No. Tel. 03-8953 6123
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Puan Jurina binti Jaafar
Pusat Perancangan Strategik & Pengurusan Inovasi
No. Tel. 03-8953 6066
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.