PENYERTAAN MSTE 2020

PENYERTAAN MSTE 2020
MAKLUMAT PENYERTAAN

 1. Penyertaan adalah terbuka kepada semua Pegawai Kumpulan A MARDI
 2. Tiada yuran penyertaan
 3. Penyertaan adalah terbuka kepada semua Pegawai Kumpulan A MARDITiada yuran penyertaanPendaftaran penyertaan MSTE 2020 adalah secara atas talian di Portal MSTE 2020:http://maswangi.mardi.gov.my/mste
  Kemasukan ke laman sesawang MSTE 2020 menggunakan log masuk dan kata laluan seperti kemasukan ke Anjungnet
 4. Penyertaan adalah terhad kepada DUApermohonan sahaja per individu
 5. Setiap penyertaan mesti menggunakan borang yang berlainan iaitu satu borang untuk satu penyertaan
 6. Setiap deskripsi pengetahuan/inovasi tidak melebihi 300 patah perkataan (Sila rujuk format yang disediakan)
 7. Penyertaan terbuka kepada penyelidikan/produk baru yang tidak pernah dipertandingkan di mana-mana pertandingan/pameran peringkat kebangsaan dan antarabangsa
 8. Mesyuarat Jawatankuasa Khas Hari Inovasi MARDI (HIM) akan memperhalusi semua penyertaan bagi Kategori Inovasi
 9. Pengisian kolaborator perlu lengkap untuk tujuan penyediaan sijil. Pihak sekretariat tidak akan bertanggungjawab atas kesalahan yang disebabkan oleh pengisian ini
 10. Setiap penyertaan akan diadili oleh panel hakim bagi setiap kluster
 11. Keputusan jemaah hakim adalah muktamad
 12. Kos penyertaan (pameran) adalah di atas tanggungan peserta sendiri
 13. Sampel untuk pameran (live sample), model, video adalah digalakkan untuk dibawa semasa pembentangan kepada panel hakim
 14. Pembentangan adalah dalam Bahasa Inggeris

FORMAT PENULISAN DESKRIPSI PENGETAHUAN/INOVASI

 1. Kategori pengetahuan perlu mengandungi perkara-perkara berikut: 
 • Background
 • Originality of knowledge
 • Highlight of the significant findings
 • Contribution to new scientific knowledge
 • Economy and social impact
 • Usefulness/implication
 • Potential users and application
 1. Kategori inovasi perlu mengandungi perkara-perkara berikut:
 • Background
 • Description of technology
 • Novelty of innovativeness
 • Usefulness of application       
 • Economic and social impact
 • Potential users/commercial potentialities

PEMILIHAN PENYERTAAN

 1. Semua permohonan perlu disemak, dinilai dan diperaku terlebih dahulu oleh Timbalan Pengarah Program dan Pengarah Pusat masing-masing (saringan di peringkat Pusat)
 2. Timbalan Pengarah dan Pengarah Pusat/Ketua Unit perlu memastikan penyertaan berpandukan garis panduan penyertaan sahaja sebelum peserta menghantar permohonan atas talian (online) dan diserahkan kepada pihak urus setia

SIJIL PENYERTAAN DAN PEMENANG

 • Setiap penyertaan akan diberikan sijil
 • Pemenang akan diberikan sijil mengikut anugerah yang dimenangi
 • Sijil hanya akan diberikan satu salinan sahaja untuk setiap permohonan
 • Penyediaan sijil adalah muktamad berdasarkan entri semasa penyertaan. Justeru, sebarang kesilapan (khususnya nama, tajuk dan kolaborator) perlu dielakkan. Sijil baharu tidak akan disediakan untuk sebarang pembetulan

PANEL HAKIM DAN KEPUTUSAN

 • Panel Hakim yang dilantik terdiri daripada Pegawai Penyelidik MARDI dan mantan Pegawai Penyelidik MARDI yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang-bidang yang berkaitan, pernah menyertai pertandingan dalam dan luar negara serta berketerampilan mengenai penilaian dan pemilihan dalam pertandingan seperti ini
 • Keputusan panel hakim adalah muktamad
 • Jawatankuasa Penghakiman yang dilantik boleh membuat intervensi keputusan jika perlu dan wajar

Tarikh tutup penyertaan: 14 Ogos 2020
Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Urus Setia MSTE 2020:

 • Noor Azlina Masdor
  Pusat Penyelidikan Bioteknologi dan Nanoteknologi
  No. Tel. 03-8953 6093
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Nur Azura Mohd Said
  Pusat Penyelidikan Bioteknologi dan Nanoteknologi
  No. Tel. 03-8953 6092
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.