Hubungi AIM 2022

Sebarang kemusykilan berkenaan AIM 2022, boleh menghubungi:

1. Secara bertulis kepada:

URUSETIA

Anugerah Inovasi MARDI (AIM) 2022

Pusat Penyelidikan Agrobiodiversiti & Persekitaran

(u.p : Pn. Suryanti binti Bustam / Urus Setia JKK AIM 2022)

2. Melalui e-mel atau telefon seperti berikut:

Pn. Suryanti binti Bustam

E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 03-89536975
H/p: 017-873 1063

Pn. Nurul Atilia Shafienaz binti Hanifah

E-mel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 03-89536326
H/p: 019-465 0909