SENARAI JAWATANKUASA INDUK HIM 2022

 

JAWATANKUASA INDUK HARI INOVASI MARDI (HIM) TAHUN 2022

BIL.

NAMA

JAWATAN

1.

Dato’ Dr. Mohamad Zabawi bin Abdul Ghani

KetuaPengarah

Penaung

2.

Dr. Mohamad Kamal bin Hj. Abdul Kadir

TimbalanKetuaPengarah (Penyelidikan)

Pengerusi

3.

Dr.Asfaliza binti Ramli

TimbalanKetuaPengarah (Pembangunan &Operasi)

Timbalan Pengerusi

4.

Dr.SanimahbteSimoh

Pengarah Pusat PI

KetuaSekretariat

5.

ArmizatulShima binti Adam Hamzah

PegawaiPenyelidikKanan PI3

Setiausaha

6.

Norlijah binti Samsuri

TimbalanPengarah FM2

KetuaKewangan

7.

Dr.Mohd Shukri bin Mat Ali @ Ibrahim Pengarah Pusat BE

Ketua JK AIM

8.

Dr.Faridah binti Salam

Pengarah Pusat BN

Ketua JK MSTE

9.

MohdJohaary bin Abdul Hamid

PegawaiPenyelidikKanan CC1

Ketua JK KIK & AUM

10.

Kamarul Anuar bin Ismail

Pengarah Pusat CC

Ketua JK Perasmian, Protokol&Publisiti

11.

Faizah binti Patahol Rahman

Pengarah Pusat IM

Ketua JK ICT

12.

Azman bin Mohd Saad

Pengarah Pusat TE

Ketua JK Pameran

13.

Mohamad Aizat bin Mohd Zawawi

TimbalanPengarah HM2

Ketua JK Seminar

14.

Khairul Rizan bin Mat Ludin

Pengarah Pusat FM

Ketua JK Sijil&Hadiah

15.

MohdFariza bin Mat Noor

Pengarah Pusat AM

Ketua JK Venue &Makanan

16.

Nur Diyana binti Abu Bakar

TimbalanPengarah HM3

Ketua JK Pendaftaran

17.

HazidaSyima binti Hamazah

TimbalanPengarah CC3

Ketua JK Penerbitan

18.

Zainal Abidin bin Ramli(sehingga 9 Ogos 2022)

TimbalanPengarah AM4

 

Azman bin Mohd Adam(bermula 10 Ogos 2022)

TimbalanPengarah AM4

Ketua JK Logistik&Keselamatan